ἔμπαιος

ἔμπαιος (A), ον,
A knowing, practised in, c.gen., οὐδέ τι ἔργων ἔμπαιον οὐδὲ βίης [penult. short] Od.20.379;

κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης 21.400

;

ἔ. δρόμων Lyc.1321

.
------------------------------------
ἔμπαιος (B), ον, ([etym.] παίω)
A bursting in, sudden,

τύχαι A.Ag.187

(lyr.); πολλὰ δὲ δείλ' ἔμπαια prob. in Emp.2.2.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἔμπαιος — 1 knowing masc/fem nom sg ἔμπαιος 2 bursting in masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • έμπαιος — (I) ἔμπαιος, ον (Α) 1. έμπειρος, ικανός 2. γνώστης, ειδήμονας. (II) ἔμπαιος, ον (Α) αυτός που επιτίθεται αιφνίδια …   Dictionary of Greek

  • ἐμπαίω — ἔμπαιος 1 knowing masc/fem/neut nom/voc/acc dual ἔμπαιος 1 knowing masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) ἔμπαιος 2 bursting in masc/fem/neut nom/voc/acc dual ἔμπαιος 2 bursting in masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) ἐμπαίω strike in pres subj act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔμπαιον — ἔμπαιος 1 knowing masc/fem acc sg ἔμπαιος 1 knowing neut nom/voc/acc sg ἔμπαιος 2 bursting in masc/fem acc sg ἔμπαιος 2 bursting in neut nom/voc/acc sg ἐμπαίω strike in imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἐμπαίω strike in imperf ind act 1st sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμπαίοις — ἔμπαιος 1 knowing masc/fem/neut dat pl ἔμπαιος 2 bursting in masc/fem/neut dat pl ἐμπαίω strike in pres opt act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμπαίων — ἔμπαιος 1 knowing masc/fem/neut gen pl ἔμπαιος 2 bursting in masc/fem/neut gen pl ἐμπαίω strike in pres part act masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔμπαια — ἔμπαιος 1 knowing neut nom/voc/acc pl ἔμπαιος 2 bursting in neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • пою — I пою петь, диал. пею, пеешь, укр. пiяти, пiю, блр. пець, пею, др. русск. пѣти, пою, ст. слав. пѣти, поѭ ᾄδειν, ψάλλειν (Супр.), болг. поя, пея, сербохорв. пjе̏вати, словен. pẹti, pojem, чеш. pěti, pěji, zpivati, слвц. sрiеvаt᾽, польск. рiаc,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • k̂eu-1, k̂eu̯ǝ- : k̂ū-, k̂u̯ā- —     k̂eu 1, k̂eu̯ǝ : k̂ū , k̂u̯ā     English meaning: to swell     Deutsche Übersetzung: ‘schwellen, Schwellung, Wölbung” and “Höhlung; hohl”, gemeinsame Anschauung, Wölbung after außen or innen”     Material: O.Ind. sv áyati ‘schwillt an, wird… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.